Regulacja Stepsticków – Vref

Regulacja Stepsticków - Vref

1. Odczytaj wartość prądu silnika.

 

Odczytujemy prąd silnika z nalepki znamionowej. Dla przykładu weźmy silnik 0.9A oraz 1.68A

Driver A4988:

2. Obliczenia A4988

Posługując się wzorem:

V-REF = Prąd silnika * 8 * Rs

Obliczamy wartość dla 0.9A:
V-REF = 0.9 * 8 * 0.1
V-REF = 0.72 V

Dla silnika 1.68A:
V-REF = 1.68 * 8 * 0.1 = 1,34 V

Driver DRV8825:

2. Obliczenia DRV8825

Posługując się wzorem:

V-REF = Max prąd silnika / 2

Obliczamy wartość dla silnika 0.9A:
V-REF = 0.9 / 2
V-REF = 0.45 V

Dla silnika 1.68A:
V-REF = 1.68 / 2 = 0,84 V

3. Regulacja

Znając napięcie referencyjne V-REF należy wyregulować potencjometry tak aby wskazywały wyliczoną wcześniej wartość.

4. Regulacja

Napięcie mierzymy przykładając czarny przewód miernika do masy na stepsticku, lub wygodniej do masy we wtyczce zasilającej sterownik.

5.

Warto do śrubokręta którym regulujemy podpiąć woltomierz. Będziemy mieć na bieżąco odczyt, w trakcie regulacji. Można tak bardzo dokładnie ustawić napięcie.