Printo H3 – Zmiana Filamentu – Video

Wymiana filamentu w drukarce Printo H3 - Video

1.

Kliknij pokrętłem oraz przejdź do podmenu Przygotuj.

2.

Będąc w menu Przygotuj przejdź do podmenu Zmień filament oraz zatwierdź wybór.

3.

Uruchom funkcję Zmien filament i podążaj za instrukcjami pokazanymi na ekranie drukarki 3D.

Linki sponsorowane