Opis menu – Printo H3

1. Ekran główny

Ekran gówny zawiera najważniejsze informacje takie jak: temperatura głowicy/stołu, prędkość wentylatorów chłodzących, feedrate czyli ogólną prędkość druku oraz czas trwania wydruku wraz z graficznym paskiem postępu.

2. Menu główne

Znajdują się tu zgrupowane funkcje w odpowiednich działach. Menu przygotuj, ustawienia, menu karty SD oraz informacje o drukarce.

3. Menu Przygotuj

Zawiera zbiór najczęściej używanych funkcji drukarki. Bazowanie osi to funkcja znajdująca pozycję zerową drukarki (bez uruchomienia tej funkcji poruszanie osiami we wszystkich kierunkach jest niemożliwe)

4. Rozgrzej

Zawiera predefiniowane wartości temperatur dla różnych tworzyw. Można je zmienić w plliku konfiguracyjnym firmware, lub w menu Ustawienia.

5. Zmień filament

Jest to funkcja ułatwiająca wymianę filamentu. Po jej uruchomieniu zostaniesz przeprowadzony przez proces automatycznej wymiany filamentu.

6. Poziomowanie stołu

Funkcja ułatwiająca poziomowanie platformy roboczej. Po uruchomieniu postępuj zgodnie z informacjami na ekranie drukarki.
Poziomowanie stołu

7. Ruch osi

Po wybraniu funkcji Ruch osi możesz wybrać o jaką wartość przesuwać każdą z osi.

8. Ruch osi

Okienko menu umożliwia poruszanie wszystkimi osiami drukarki. Pamiętaj, że przed użyciem tej funkcji należy zbazować osie a ekstruder nie będzie pracował do momentu osiągnięcia temperatury minimum 170 ºC.

9. Chłodzenie

Wyłącza wszystkie grzałki czyli głowicę oraz stół.

10. Ustawienia

Menu Ustawienia posiada zgrupowane funkcje w 2 podmenu, tj. Temperatura oraz Ruch. W razie konieczności możesz użyć opcji ustawień fabrycznych, które przywracają domyślne parametry drukarki.

11. Temperatura

Menu Temperatura zawiera 3 najczęściej wykorzystywane parametry, tj. temp. dyszy, stołu oraz obroty wiatraków chłodzących. Więcej opcji zawiera podmenu Zaawansowane.

12. Zaawansowane

Możesz tu ustawić temperatury rozgrzewania dla poszczególnych materiałów oraz przeprowadzić kalibrację PID głowicy drukarki.

13. Ustaw. rozg. ABS

Możesz tu ustawić temperatury do jakich będzie rozgrzewać się drukarka po użyciu funkcji z menu Przygotuj > Rozgrzej.

14. Ustaw. rozg. PLA

Możesz tu ustawić temperatury do jakich będzie rozgrzewać się drukarka po użyciu funkcji z menu Przygotuj > Rozgrzej.

15. PID Autotune

Funkcja ta przeprowadzi Cię przez proces autokalibracji PID głowicy drukarki 3D.

16. Ruch

Znajdziesz tu opcje dotyczące prędkości, przyspieszeń, zrywu, kroków/mm itp.

17. Ruch Zaawansowane

W ustawieniach zaawansowanych możesz ustawić takie parametry jak Zryw dla poszczególnych osi, kroki/mm. Postępuj z głową, w razie potrzeby możesz zawsze przywrócić ustawienia fabryczne.

18. Informacje

Menu Informacje zawiera kilka ciekawych informacji na temat drukarki i jej oprogramowania.

19. Info o drukarce

Zawiera informację o używanym firmware i jego wersji, drukarce oraz stronę producenta.

20. Statystyki

Sterownik drukarki zapamiętuje całkowity czas pracy urządzenia, czas najdłuższego wydruku, ilość wydrukowanych modeli oraz przybliżoną ilość zużytego filamentu w metrach.

Linki sponsorowane